• นโยบายความเป็นส่วนตัว:

  บิซโซ่บี้ ("บิซโซบี้") ดำเนินการ https://www.bizzby.com/ และอาจดำเนินการเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นนโยบายของ Bizzby ที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจรวบรวมขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา

  ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ส่วนใหญ่ Bizzby รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลของประเภทที่เว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์มักจัดให้มีขึ้น เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา เว็บไซต์อ้างอิง และวันที่และเวลาของคำขอของผู้เยี่ยมชมแต่ละครั้ง จุดประสงค์ของ Bizzby ในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลคือเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผู้เยี่ยมชมของ Bizzby ใช้เว็บไซต์ของตนอย่างไร ในบางครั้ง Bizzoby อาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยรวม เช่น โดยการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มในการใช้งานเว็บไซต์

  Bizzoby ยังเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (IP) สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ และสำหรับผู้ใช้ที่แสดงความคิดเห็นบน https://www.bizzby.com/ blogs/sites Bizzby เปิดเผยเฉพาะที่อยู่ IP ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและผู้แสดงความคิดเห็นภายใต้สถานการณ์เดียวกันกับที่ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ยกเว้นที่อยู่ IP และที่อยู่อีเมลของผู้แสดงความคิดเห็นจะมองเห็นได้และเปิดเผยต่อผู้ดูแลระบบของบล็อก/ไซต์ที่แสดงความคิดเห็น ถูกทิ้ง.

  รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุ

  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Bizzoby บางคนเลือกที่จะโต้ตอบกับ Bizzby ในลักษณะที่กำหนดให้ Bizzby รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล จำนวนและประเภทของข้อมูลที่ Bizzby รวบรวมขึ้นอยู่กับลักษณะของการโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น เราขอให้ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนที่ https://www.bizzoby.com/ เพื่อระบุชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล ผู้ที่ทำธุรกรรมกับ Bizzby จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นในการประมวลผลธุรกรรมเหล่านั้นตามความจำเป็น ในแต่ละกรณี Bizzoby จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เยี่ยมชมกับ Bizzby เท่านั้น Bizzoby ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ด้านล่าง และผู้เยี่ยมชมสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้เสมอ โดยมีข้อแม้ที่อาจป้องกันไม่ให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บางอย่าง

  สถิติที่รวบรวมไว้

  Bizzby อาจรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Bizzby อาจแสดงข้อมูลนี้ต่อสาธารณะหรือมอบให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม Bizzoby จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ด้านล่าง

  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุบาง

  Bizzoby เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและระบุตัวบุคคลได้เฉพาะกับพนักงาน ผู้รับเหมา และองค์กรในเครือที่ (i) จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อดำเนินการในนามของ Bizzoby หรือเพื่อให้บริการที่เว็บไซต์ของ Bizzoby และ ( ii) ที่ตกลงที่จะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ พนักงาน ผู้รับเหมา และองค์กรในเครือบางรายอาจอยู่นอกประเทศบ้านเกิดของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์ของ Bizzby คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังพวกเขา Bizzoby จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและระบุตัวบุคคลให้กับใครก็ได้ นอกเหนือจากพนักงาน ผู้รับเหมา และองค์กรในเครือ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น Bizzby เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำขอของรัฐบาลอื่น ๆ หรือเมื่อ Bizzoby เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นเป็น จำเป็นตามสมควรในการปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของ Bizzby บุคคลที่สามหรือสาธารณชนในวงกว้าง หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ Bizzoby และได้ระบุที่อยู่อีเมลของคุณแล้ว Bizzoby อาจส่งอีเมลถึงคุณเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ขอความคิดเห็นของคุณ หรือเพียงแค่แจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bizzoby และเว็บไซต์ของเรา สินค้า. หากคุณส่งคำขอถึงเรา (เช่น ทางอีเมลหรือกลไกการตอบรับของเรา) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อช่วยเราชี้แจงหรือตอบสนองต่อคำขอของคุณ หรือเพื่อช่วยเราสนับสนุนผู้ใช้รายอื่น Bizzoby ใช้มาตรการทั้งหมดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนและระบุตัวบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  Cookies

  คุกกี้คือชุดข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม และเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมให้ไว้กับเว็บไซต์ทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมกลับมา Bizzby ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ Bizzby ระบุและติดตามผู้เยี่ยมชม การใช้งานเว็บไซต์ Bizzby และการตั้งค่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขา ผู้เยี่ยมชม Bizzoby ที่ไม่ต้องการวางคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของตนควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของ Bizzby โดยมีข้อเสียคือคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ Bizzby อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้

  การโอนธุรกิจ

  หาก Bizzoby หรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ถูกซื้อกิจการ หรือในกรณีที่ Bizzby เลิกกิจการหรือล้มละลาย ข้อมูลผู้ใช้จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอนหรือได้มาโดยบุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าการถ่ายโอนดังกล่าวอาจเกิดขึ้น และผู้ได้รับ Bizzby อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

  โฆษณา

  โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอาจถูกส่งไปยังผู้ใช้โดยพันธมิตรโฆษณาซึ่งอาจตั้งค่าคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์โฆษณารู้จักคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งที่ส่งโฆษณาออนไลน์ให้คุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือผู้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้เครือข่ายโฆษณาสามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคุณจะสนใจมากที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดย Bizzby และไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยผู้โฆษณา

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย Bizzoby อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Bizzby แต่เพียงผู้เดียว Bizzby สนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณมีบัญชี https://www.bizzby.com/ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนที่แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว